Informació legal


Alimentaria Exhibitions SLU

Av. Reina Mª Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel: 902 233 200

Alimentaria Exhibitions SLU

CIF: B-62704457
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum 34.275, Foli 56, Full B-246.873
Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d'empresa, podeu adreçar-vos al correu: datos.alimentaria@alimentaria.com