Política de privadesa

1. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU de Barcelona informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU i sota la seva responsabilitat.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació i prestació dels serveis oferts pel Portal, així com per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de correus electrònics.

En cas de realitzar activitats promocionals i publicitàries a través de correu electrònic, s'obtindrà el consentiment de l'usuari segons allò disposat a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

1.1. Consentiment de l'Usuari

L'Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials que puguin generar-s'hi, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del Portal on se sol·licitin aquestes, l'Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle o a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades per a la prestació de serveis i dels presents drets.

1.2. Drets de l'Usuari

L'Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos descrits anteriorment.

Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l'Usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU, Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça datos.alimentaria@alimentaria.com.

1.3. Mesures de seguretat

ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s'ha establert al Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

1.4. Cookies

ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU informa l'Usuari que per tal d'accedir a alguna part dels continguts del Portal, pot ser necessari emplenar prèviament els fitxers d'alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l'Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment, i amb l'objectiu de millorar els seus serveis, ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU podrà activar programes "cookies" a través dels quals s'obtinguin dades de l'usuari.